Upustvo za korišćenje Medis Card & APP

MeDisCard – VAŽNA JE!

 1. Poštovani,

  Ovo upustvo je namenjeno Vama kao korisniku MeDisCard bez obzira da li imate iskustva sa MeDisCard programom ili ne.

  Razumevanje ovog upustva je preduslov za pravlno korišćenje MeDisCard kartice i ostvarivanja popusta na usluge u okviru privatnih zdravstvenih ustanova (PZU).
 2. OSNOVNE INFORMACIJE:

  MeDisCard predstavlja koncept koji Vam obezbeđuje ostvarivanje popusta na različite usluge u okviru privatnih zdravstvenih ustanova (PZU).

  Usluge i iznose popusta koji su Vam na raspolaganju, definišu privatne zdravstvene ustanove kao pružaoci istih tih usluga. Popusti nisu kumulativni, odnosno ne sabiraju se sa trenutnim akcijama privatnih zdravstvenih ustanova!

  Korisnik MeDisCard svojom karticom ostvaruje pravo na popuste za sebe, svoju decu i kućne ljubimce.

  Korisnik MeDisCard može obezbediti našu karticu za supružnika, vanbračnog partnera ili roditelje, dodatnom kupovinom sa uključenim popustom i to:

  - supružnici i vanbračni partneri – popust 50% na osnovnu cenu kartice
  - roditelji – popust 75% na osnovnu cenu kartice

  Kartica MeDisCard važi na teritoriji Republike Srbije, 365 dana od dana kupovine i nema ograničenja na ostvarenje broja usluga u toku čitave godine.

  Kartica MeDisCard se koristi isključivo u okviru liste ustanova, odnosno PZU koji su definisali usluge i popuste u sklau sa njima.

  Listu ustanova, odnosno našu mrežu možete u svakom trenutku pregledati na našem sajtu www.mediscardapp.rs

  Listu ustanova, ažuriramo na dnevnom nivou, kako bi smo konstatno radili na povećanju broja ustanova u okviru naše liste. Korisnicima MeDisCard, ostavili smo mogućnost da sami iniciraju uključenje željene ustanove na našu listu.

  Ukoliko ustanova u koju već idete nije na našoj listi, možete nam uputiti zahtev za uključenje željene ustanove. Dovoljno je da nam pošaljete mail na adresu ustanove@mediscardapp.rs podatke o ustanovi (naziv, adresa, kontakt mail i telefon). Na bazi Vašeg zahteva obratićemo se ustanovi i inicirati njeno uključenje na našu listu.
 3. VAŽNE INFORMACIJE ZA KORIŠĆENJE MeDisCard I OSTVARIVANJE POPUSTA!

  1. Treba da posedujete MeDisCard-a
  2. Kada Vam zatreba određena usluga ili lekar, posetite naš sajt i pregledajte kategorije ustanova, usluga i popusta
  3. Proverite na našem sajtu izose popusta u skladu sa uslugom koja Vam je potrebna
  4. Pre samog dolaska u ustanovu još jednom proverite na našem sajtu iznos popusta za željenu uslugu, pošto ustanove imaju pravo promene popusta na dnevnom nivou
  5. Kada dođete u ustanovu naglasite osoblju „na šaljteru – prijemu“ da ste korisnik MeDisCard, kako bi ste nakon pružene usluge, a pre plaćanja iste potvrdili pravo na popust
  6. Nakon ostvarenja usluge, a pre plaćanja iste, još jednom naglsite da ste korisnik MeDisCard-a kako bi Vam bio umanjen račun za iznos odobrenog popusta.
  Napominjemo da MeDisCard važi samo u mreži ustanova koje se nalaze na našoj listi www.mediscardapp.rs
  7. U slučaju da Vam odobreni popust ne bude obračunat i račun umanjen, odmah nas pozovite na broj 064 304 33 33 ili pošaljite mail na podrska@mediscardapp.rs kako bi smo pomogli u rešavanju nastale situacije.
 4. Odricanje od odgovornosti:

  USTANOVE DEFINIŠU USLUGE I IZNOSE POPUSTA U SKLADU SA USLUGAMA. POPUSTI NISU KUMULATIVNI, ODNOSNO NE SABIRAJU SE SA TRENUTNIM AKCIJAMA PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA!

  USTANOVE SU PRUŽAOCI USLUGA. ZA KVALITET I KVANTITET PRUŽENE USLUGE ODGVORNOST SNOSI ISKLJUČIVO USTANOVA KOJA JE PRUŽILA I NAPLATILA USLUGU.

  Korisnik svoje pohvale i prigovore na rad, kvalitet i kvantitet pružene usluge i visine popusta može uputiti na mail adresu ustanove@mediscardapp.rs (kao i zahtev za uključenje određene ustanove na našu listu)

  MEDIS CARD & APP doo Beograd
  Ugrinovačka 153, 11080 Zemun
  064 304 33 33
  podrska@mediscardapp.rs

MeDis Card & App d.o.o. 2024

Izrada: Studio Herc