Specijalistička internistička ordinacija Hematologika

Specijalističke ustanove

Do 10% popusta

Dodatne informacije

 • 10% popusta na Subspecijalistički pregled
 • 10% popusta na Kontrolni specijalistički pregled
 • 10% popusta na Profesorski pregled
 • 10% popusta na Kontrolni profesorski pregled
 • 10% popusta na Pregled konsultanta
 • 10% popusta na Kontrolni pregled konsultanta
 • 10% popusta na Pregled konsultanta sa ultrazvučnim pregledom
 • 10% popusta na Kontrolni pregled konsultanta sa UZ pregledom
 • 10% popusta na Infuzija- aplikacija infuzije bez primene leka
 • 10% popusta na Infuzija - Ferrovin II amp
 • 10% popusta na Infuzija – Monofer
 • 10% popusta na Ultrazvučni pregled srca
 • 10% popusta na Ultrazvučni pregled abdomena
 • 10% popusta na Ultrazvučni pregled mekih tkiva vrata
 • 10% popusta na Ultrazvučni pregled štitaste žlezde
 • 10% popusta na Dopler krvnih sudova vrata
 • 10% popusta na Dopler krvnih sudova ruku
 • 10% popusta na Dopler krvnih sudova nogu
 • 10% popusta na Transkranijalni dopler
 • 10% popusta na Injekcija IM
 • 10% popusta na Injekcija IV
 • 10% popusta na Alergološke probe
 • 10% popusta na Biopsija koštane srži
 • 10% popusta na Punkcija koštane srži
 • 10% popusta na Kontrastni ultrazvuk srca
 • 10% popusta na EKG
 • 10% popusta na Davanje dugotrajne infuzije
 • 10% popusta na Usluga vađenja krvi
 • 10% popusta na Ultrazvučni pregled mekih tkiva
 • 10% popusta na Ultrazvučni pregled dojki
 • 10% popusta na Sleep apnea test
 • 10% popusta na Flebotomija
 • 10% popusta na Kardiološki pregled sa EKG
 • 10% popusta na Kompletan kardiološki pregled (pregled, UZ srca i EKG)
 • 10% popusta na Konsultativni pregled specijaliste i subspecijaliste
 • 10% popusta na Pregled psihijatra
 • 10% popusta na Dopler temporalnih arterija
 • 10% popusta na Transkranijalna ultrasonografija parenhima mozga

Galerija

Kontakt

Telefon: +381 11 31 33 29

Mobilni: +381 62 44 66 58

Email: ordinacija@hematologika.com

Adresa: Španskih boraca 34a, Novi Beograd, Beograd

Sajt: https://hematologika.com/

MeDis Card & App d.o.o. 2024

Izrada: Studio Herc