Poliklinika CARDIOS

Poliklinike

Do 20% popusta

Dodatne informacije

KARDIOLOGIJA

 • 20% popusta na Kardiološki pregled (pregled, EKG, ultrazvuk srca/ehokardiogram)
 • 20% popusta na Ultrazvuk srca / Ehokardiogram
 • 20% popusta na 24h Holter EKG
 • 20% popusta na Holter arterijskog krvnog pritiska
 • 20% popusta na Test opterećenja / Ergometrija
 • 20% popusta na Ehokardiogram + Ergometrija
 • 20% popusta na EKG
 • 20% popusta na Stres ehokardiografija
 • 20% popusta na CFR test
 • 20% popusta na Operativno mišljenje
 • 20% popusta na Bubble test
 • 20% popusta na Internistički pregled sa ultrazvukom srca
 • 20% popusta na Mali kardiološki paket
 • 20% popusta na Veliki kardiološki paket

GASTROENTEROLOGIJA

 • 20% popusta na Gastroenterološki pregled

SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

 • 20% popusta na Subspecijalistički pregled
 • 20% popusta na Internistički pregled
 • 20% popusta na Nefrološki pregled
 • 20% popusta na Hematološki pregled
 • 20% popusta na Specijalistički pregled
 • 20% popusta na Specijalistički pregled sa ultrazvukom
 • 20% popusta na Endokrinološki pregled
 • 20% popusta na Punkciju štitne žlezde
 • 20% popusta na Pulmološki pregled
 • 20% popusta na Pulmološki pregled sa spirometrijom
 • 20% popusta na Pulmološki pregled sa bronhodilatacijom
 • 20% popusta na Alergološko testiranje
 • 20% popusta na Pregled nefrologa-imunologa
 • 20% popusta na Kontrolu nefrologa-imunolog

RADIOLOGIJA

 • 20% popusta na Dopler karotida
 • 20% popusta na Transkranijalni dopler
 • 20% popusta na Dopler vena i arterija donjih extremiteta
 • 20% popusta na Dopler arterija donjih extremiteta
 • 20% popusta na Dopler vena donjih extremiteta
 • 20% popusta na Dopler vena i arterija gornjih ekstremiteta
 • 20% popusta na Dopler vena gornjih ekstremiteta
 • 20% popusta na Ultrazvuk gornjeg abdomena
 • 20% popusta na Ultrazvuk donjeg abdomena
 • 20% popusta na Ultrazvuk urotrakta
 • 20% popusta na Ultrazvuk bubrega
 • 20% popusta na Ultrazvuk kompletan abdomen
 • 20% popusta na Ultrazvuk dojki
 • 20% popusta na Ultrazvuk štitne žlezde
 • 20% popusta na Ultrazvuk mekih tkiva
 • 20% popusta na Ultrazvuk renalnih arterija
 • 20% popusta na Dopler portnog sistema

PEDIJATRIJA

 • 20% popusta na Pedijatrijski pregled (1 dete)
 • 20% popusta na Pedijatrijski pregled (2 deteta)
 • 20% popusta na Dečiju kontrolu
 • 20% popusta na Dečiju kontrolu (dva deteta)
 • 20% popusta na Sistematski pregled dece
 • 20% popusta na Sistematski pregled dece (dva deteta)
 • 20% popusta na Inhalacionu terapiju
 • 20% popusta na Ultrazvuk kukova
 • 20% popusta na Imunizaciju
 • 20% popusta na Gastroenterološki pregled dece
 • 20% popusta na Gastroenterološku kontrolu dece
 • 20% popusta na Kardiološki pregled dece
 • 20% popusta na Pulmološki/Alergološki pregled dece
 • 20% popusta na Pulmološki pregled dece sa spirometrijom
 • 20% popusta na Pulmološki pregled dece sa bronhodilatacijom
 • 20% popusta na Alergološki pregled dece sa alergotestom
 • 20% popusta na Dečiju kontrolu pulmologa/alergologa (unutar mesec dana)

SESTRINSKE INTERVENCIJE

 • 20% popusta na I.M./I.V. injekciju
 • 20% popusta na S.C. injekciju
 • 20% popusta na Infuziju
 • 20% popusta na Infuziju sa terapijom
 • 20% popusta na Plasiranje katetera
 • 20% popusta na Spirometriju

OSTALO

 • 20% popusta na Konsultacije (u okviru 2 nedelje)
 • 20% popusta na Kontrolu I
 • 20% popusta na Kontrolu II

SISTEMATSKI PREGLEDI ODRASLIH

 • 20% popusta na Sistematski pregled za žene
 • 20% popusta na Sistematski pregled za muškarce

Galerija

Kontakt

Telefon: +38121 27 000 31

Mobilni: +38165 27 000 31

Email: cardiosnovisad@gmail.com

Adresa: Mikole Kočiša 4, Novi Sad

Sajt: https://www.cardiosnovisad.rs/

MeDis Card & App d.o.o. 2024

Izrada: Studio Herc