FAMILY MEDICA VRAČAR-Poliklinika za specijalističke preglede iz oblasti opšte medicine

Poliklinike

Do 5% popusta

Dodatne informacije

 • 5% popusta na EKG zapis

OPŠTA MEDICINA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled lekara opšte medicine
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled lekara opšte medicine
 • 5% popusta na konsultativni pregled specijaliste opšte medicine
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled specijaliste opšte medicine
 • 5% popusta na konsultacije lekara opšte medicine u okviru 3 dana
 • 5% popusta na uzimanje brisa

HIRURGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled hirurga
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled hirurga
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora hirurgije
 • 5% popusta na konsultacije hirurga u okviru 3 dana od pregleda

UROLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled urologa
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled urologa
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora urologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled profesora urologije
 • 5% popusta na konsultacije urologa u okviru 3 dana
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled testisa
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled urotrakta

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA:

 • 5% popusta na ultrazvučni pregled profesora
 • 5% popusta na konsultacije doktora u okviru 3 dana
 • 5% popusta na ultrazvučni pregled abdomena
 • 5% popusta na ultrazvučni pregled štitaste žlezde
 • 5% popusta na ultrazvučni pregled dojki
 • 5% popusta na ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija
 • 5% popusta na ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob
 • 5% popusta na dopler krvnih sudova vrata
 • 5% popusta na dopler krvnih sudova obe ruke
 • 5% popusta na dopler krvnih sudova obe noge
 • 5% popusta na dopler renalne arterije
 • 5% popusta na dopler krvnih sudova protolienalnog sistema
 • 5% popusta na ultrazvučni poregled srca
 • 5% popusta na ultrazvuk pregled testisa
 • 5% popusta na ultrazvuk kukova
 • 5% popusta na ultrazvučni pregled CNS-a

PEDIJATRIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled pedijatra
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled pedijatra
 • 5% popusta na konsultativni pregled subspecijaliste pedijatra
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled subspecijaliste pedijatra
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora pedijatrije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled profesora pedijatrije
 • 5% popusta na konsultacije pedijatra u okviru 3 dana od pregleda
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled srca
 • 5% popusta na holter EKG-a
 • 5% popusta na holter TA
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvuk kukova
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled CNS-a

ORTOPEDIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled lekara specijaliste ortopeda
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled lekara specijaliste ortopeda
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora ortopedije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled profesora ortopedije
 • 5% popusta na konsultacije ortopeda u okviru 3 dana
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvuk kukova

NEUROLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled lekara specijaliste neurologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled lekara specijaliste neurologije
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora neurologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled profesora neurologije
 • 5% popusta na konsultacije neurologa u okviru 3 dana
 • 5% popusta na konsultativni dopler krvnih sudova vrata
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled CNS-a

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled lekara specijaliste kliničke farmakologije
 • 5% popusta na konsultativni kontrolni pregled specijaliste kliničke farmakologije
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora kliničke farmakologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled profesora kliničke farmakologije
 • 5% popusta na tumačenje farmakogenetike

KARDIOLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled subspecijaliste kardiologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni subspecijaliste kardiologije
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora kardiologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled profesora kardiologije
 • 5% popusta na konsultativni pregled kardiohirurga
 • 5% popusta na konsultativni kontrolni pregled kardiohirurga
 • 5% popusta na konsultacije kardiologa u okviru 3 dana
 • 5% popusta na konsultativni dopler krvnih sudova vrata
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled srca
 • 5% popusta na holter EKG-a
 • 5% popusta na konsultativni profesorski ultrazvučni pregled srca
 • 5% popusta na holter TA

ONKOLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled lekara specijaliste onkologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled lekara specijaliste onkologije
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora onkologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled profesora onkologije
 • 5% popusta na konsultantski pregled lekara specijaliste medikalne onkologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled lekara specijaliste medikalne onkologije
 • 5% popusta na konsultantski pregled profesora medikalne onkologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled profesora medikalne onkologije
 • 5% popusta na konsultacije onkologa u okviru 3 dana od pregleda
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled abdomena
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled štitaste žlezde
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled dojki
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled onkologa u kućnim uslovima

REUMATOLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled subspecijaliste reumatologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled subspecijaliste reumatologije
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora reumatologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled profesora reumatologije
 • 5% popusta na konsultacije reumatologa u okviru 3 dana od pregleda
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob

PULMOLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled lekara subspecijaliste pulmologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled lekara subspecijaliste pulmologije
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora pulmologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled profesora pulmologije
 • 5% popusta na konsultacije reumatologa u okviru 3 dana od pregleda

GASTROENTEROLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled lekara subspecijaliste gastroenterologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled lekara subspecijaliste gastroenterologije
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora gastroenterologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled profesora gastroenterologije
 • 5% popusta na konsultacije gastroenterologa u okviru 3 dana
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled abdomena
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled profesora gastroenterologa

ENDOKRINOLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled endokrinologa
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled endokrinologa
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora endokrinologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled profesora endokrinologije
 • 5% popusta na konsultacije endokrinologa u okviru 3 dana
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled abdomena
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled štitaste žlezde
 • 5% popusta na obuku pacijenata i/ili pratnje za samodavanje insulina

NEFROLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled nefrologa
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled nefrologa
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora nefrologije
 • 5% popusta na konsultacije nefrologa u okviru 3 dana
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled abdomena

HEMATOLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled hematologa
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled hematologa
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora hematologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled profesora hematologije

ALERGIJE I IMUNOLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled alergologa i imunologa
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled alergologa i imunologa
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora alergologije i imunologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled profesora alergologije i imunologije

 

INTERNA MEDICINA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled interniste
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled interniste
 • 5% popusta na konsultacije interniste u okviru 3 dana od pregleda
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled abdomena
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled štitaste žlezde
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled srca
 • 5% popusta na holter EKG-a
 • 5% popusta na holter TA

NUTRICIONIZAM:

 • 5% popusta na konsultativni pregled radi izrade dijete
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled sprovodjenja higijensko-dijetetskog režima

GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO:

 • 5% popusta na pregled ginekologa
 • 5% popusta na pregled profesora ginekologije
 • 5% popusta na ultrazvučni pregled ginekologa
 • 5% popusta na ultrazvučni pregled profesora ginekologije
 • 5% popusta na ultrazvučno praćenje ovulacije, folikulometrija
 • 5% popusta na ultrazvučno praćenje ovulacije, folikulometrija-profesor
 • 5% popusta na skrining PAPA test
 • 5% popusta na kolposkopiju
 • 5% popusta na profesorski kolposkopski pregled
 • 5% popusta na ginekološki dopler
 • 5% popusta na ginekološki dopler-profesor
 • 5% popusta na ultrazvučni pregled trudnice
 • 5% popusta na ultrazvučni pregled za Double test
 • 5% popusta na ultrazvučni pregled za Double test-profesor
 • 5% popusta na ultrazvučni pregled blizanačke trudnoće
 • 5% popusta na ultrazvučni pregled blizanačke trudnoće za Double test-profesor
 • 5% popusta na ekspertski 4D ultrazvučni pregled trudnice
 • 5% popusta na ekspertski ultrazvučni pregled trudnice
 • 5% popusta na ekspertski ultrazvučni pregled trudnice-profesor
 • 5% popusta na dopler ploda sa biofizičkim profilom ploda
 • 5% popusta na dopler ploda sa biofizičkim profilom ploda-profesor
 • 5% popusta na morfološki ultrazvučni pregled sa fetalnom ehokardiografijom-profesor
 • 5% popusta na morfološki ultrazvučni pregled blizanačke trudnoće sa fetalnom ehokardiografijom-profesor
 • 5% popusta na kardiotokografiju (CTG) I tumačenje
 • 5% popusta na CTG I tumačenje profesora
 • 5% popusta na CTG samo zapis bez tumačenja
 • 5% popusta na toaleta pesara
 • 5% popusta na uzimanje brisa
 • 5% popusta na uslugu uzimanja brisa-profesor
 • 5% popusta na cervikometriju
 • 5% popusta na cervikometriju-pregled profesora
 • 5% popusta na konsultacije ginekologa u okviru 3 dana od pregleda

ANESTEZIOLOGIJA:

 • 5% popusta na pregled anesteziologa
 • 5% popusta na kontrolni pregled anesteziologa
 • 5% popusta na pregled profesora anesteziologije
 • 5% popusta na kontrolni pregled profesora anesteziologije
 • 5% popusta na konsultacije anesteziologa u okviru 3 dana od pregleda

FIZIKALNA MEDICINA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled fizijatra
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled fizijatra
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora fizijatrije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled profesora fizijatrije
 • 5% popusta na konsultacije fizijatra u okviru 3 dana od pregleda
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija

DERMATOLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled dermatologa
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled dermatologa
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora dermatologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled profesora dermatologije
 • 5% popusta na konsultacije dermatologa u okviru 3 dana


Galerija

Kontakt

Mobilni: +38163 339830

Email: familymedica7@familymedica.rs

Adresa: Kneginje Zorke 25, Vračar

Sajt: https://familymedica.rs/

MeDis Card & App d.o.o. 2024

Izrada: Studio Herc