FAMILY MEDICA NOVI BEOGRAD-Poliklinika iz oblasti fizikalne medicine i sportske medicine

Poliklinike

Do 5% popusta

Dodatne informacije

 • 5% popusta na EKG zapis

OPŠTA MEDICINA:

 • 5% popusta na pregled lekara opšte medicine
 • 5% popusta na kontrolni pregled lekara opšte medicine
 • 5% popusta na pregled specijaliste opšte medicine
 • 5% popusta na kontrolni pregled specijaliste opšte medicine
 • 5% popusta na konsultacije lekara opšte medicine u okviru 3 dana
 • 5% popusta na uzimanje brisa

HIRURGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled hirurga
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled hirurga
 • 5% popusta na konsultacije hirurga u okviru 3 dana od pregleda
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora hirurgije

UROLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled urologa
 • 5% popusta na kontrolni pregled urologa
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora urologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled profesora urologije
 • 5% popusta na konsultacije urologa u okviru 3 dana
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled testisa
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled urotrakta

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA:

 • 5% popusta na konsultacije lekara u okviru 3 dana
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled profesora
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled abdomena
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled štitaste žlezde
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled dojki
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob
 • 5% popusta na konsultativni dopler krvnih sudova vrata
 • 5% popusta na konsultativni dopler krvnih sudova obe ruke
 • 5% popusta na konsultativni dopler krvnih sudova obe noge
 • 5% popusta na konsultativni dopler renalne arterije
 • 5% popusta na konsultativni dopler krvnih sudova protolienalnog sistema
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvuk pregled testisa
 • 5% popusta na ultrazvučni pregled testisa
 • 5% popusta na ultrazvuk kukova
 • 5% popusta na ultrazvučni pregled CNS-a

PEDIJATRIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled pedijatra
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled pedijatra
 • 5% popusta na konsultativni subspecijalistički pregled pedijatra
 • 5% popusta na konsultativni kontrolni subspecijalistički pregled pedijatra
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora pedijatrije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled profesora pedijatrije
 • 5% popusta na konsultacije pedijatra u okviru 3 dana od pregleda
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled srca
 • 5% popusta na holter EKG-a
 • 5% popusta na holter TA
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvuk kukova
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled CNS-a

ORTOPEDIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled lekara specijaliste
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled lekara specijaliste
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora ortopedije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled profesora ortopedije
 • 5% popusta na konsultacije ortopeda u okviru 3 dana
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvuk kukova

NEUROLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled lekara specijaliste neurologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled lekara specijaliste neurologije
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora neurologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled profesora neurologije
 • 5% popusta na konsultacije neurologa u okviru 3 dana
 • 5% popusta na konsultativni dopler krvnih sudova vrata
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled CNS-a

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled lekara specijaliste kliničke farmakologije
 • 5% popusta na konsultativni kontrolni pregled specijaliste kliničke farmakologije
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora kliničke farmakologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled profesora kliničke farmakologije
 • 5% popusta na tumačenje farmakogenetike

KARDIOLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled subspecijaliste kardiologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni subspecijaliste kardiologije
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora kardiologije
 • 5% popusta na konsultativni profesorski ultrazvučni pregled srca
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled profesora kardiologije
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora kardiologije sa ultrazvučnim pregledom srca
 • 5% popusta na konsultativni pregled kardiohirurga
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled kardiohirurga
 • 5% popusta na konsultacije kardiologa u okviru 3 dana
 • 5% popusta na konsultativni dopler krvnih sudova vrata
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled srca
 • 5% popusta na holter EKG-a
 • 5% popusta na holter TA
 • 5% popusta na bubles test

ONKOLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled lekara specijaliste onkologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled lekara specijaliste onkologije
 • 5% popusta na konsultantski pregled profesora onkologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled profesora onkologije
 • 5% popusta na konsultantski pregled profesora medikalne onkologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled profesora medikalne onkologije
 • 5% popusta na konsultantski pregled specijaliste medikalne onkologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled specijaliste medikalne onkologije
 • 5% popusta na konsultacije medikalnog onkologa u okviru 3 dana od pregleda
 • 5% popusta na konsultacije onkologa u okviru 3 nana od pregleda
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled abdomena
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled štitaste žlezde
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled dojki
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled onkologa u kućnim uslovima

REUMATOLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled subspecijaliste reumatologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled subspecijaliste reumatologije
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora reumatologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled profesora reumatologije
 • 5% popusta na konsultacije reumatologa u okviru 3 dana od pregleda
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob

PULMOLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled lekara subspecijaliste pulmologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled lekara subspecijaliste pulmologije
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora pulmologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni ptegled profesora pulmologije
 • 5% popusta na konsultacije pulmologa u okviru 3 dana

GASTROENTEROLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled lekara subspecijaliste gastroenterologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled lekara subspecijaliste gastroenterologije
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora gastroenterologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled profesora gastroenterologije
 • 5% popusta na konsultacije gastroenterologa u okviru 3 dana
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled abdomena
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled profesora gastroenterologa

ENDOKRINOLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled endokrinologa
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled endokrinologa
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora endokrinologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled profesora endokrinologije
 • 5% popusta na konsultacije endokrinologa u okviru 3 dana
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled abdomena
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled štitaste žlezde
 • 5% popusta na obuku pacijenata i/ili pratnje za samodavanje insulina

NEFROLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled nefrologa
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled nefrologa
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora nefrologije
 • 5% popusta na konsultacija nefrologa u okviru 3 dana
 • 5% popusta na ultrazvučni pregled abdomena

HEMATOLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled hematologa
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled hematologa
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora hematologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled profesora hematologije

ALERGIJE I IMUNOLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled alergologa i imunologa
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled alergologa i imunologa
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora alergologije i imunologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled profesora alergologije i imunologije

 

INTERNA MEDICINA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled interniste
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled interniste
 • 5% popusta na konsultacije interniste u okviru 3 dana od pregleda
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled abdomena
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled štitaste žlezde
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled srca
 • 5% popusta na holter EKG-a
 • 5% popusta na holter TA

NUTRICIONIZAM:

 • 5% popusta na konsultativni pregled radi izrade dijete
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled sprovodjenja higijensko-dijetetskog režima

 

DERMATOLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled dermatologa
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled dermatologa
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora dermatologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled profesora dermatologije
 • 5% popusta na konsultacije dermatologa u okviru 3 dana

FIZIKALNA MEDICINA:

 • 5% popusta na pregled fizijatra
 • 5% popusta na kontrolni pregled fizijatra
 • 5% popusta na pregled profesora fizijatrije
 • 5% popusta na kontrolni pregled profesora fizijatrije
 • 5% popusta na konsultacije fizijatra u okviru 3 dana od pregleda
 • 5% popusta na ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija
 • 5% popusta na ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob
 • 5% popusta na fizikalna terapija 1 procedura
 • 5% popusta na fizikalna terapija 3 procedure
 • 5% popusta na fizikalna terapija 4 procedure
 • 5% popusta na opštu masažu
 • 5% popusta na parcijalnu masažu
 • 5% popusta na anticelulit masažu
 • 5% popusta na limfnu drenažu ruku
 • 5% popusta na limfnu drenažu nogu
 • 5% popusta na kineziterapiju
 • 5% popusta na fizikalnu terapiju 3 procedure sa kineziterapijom
 • 5% popusta na kineziotejping
 • 5% popusta na krioterapija

ORL:

 • 5% popusta na konsultativni pregled ORL specijaliste
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled ORL speciojaliste
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora otorinolaringologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled profesora otorinolaringologije
 • 5% popusta na konsultacije ORL u okviru 3 dana od pregleda

SPORTSKA MEDICINA:

 • 5% popusta na sportsko testiranje-Ergospirometrija
 • 5% popusta na merenje bazalnog metabolizma
 • 5% popusta na test fizičkim opterećenjem-ergometrija
 • 5% popusta na pregled sporteske povrede
 • 5% popusta na merenje na vagi

INFEKTOLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled infektologa
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled infektologa
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora infektologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled profesora infektologije
 • 5% popusta na konsultacije infektologa u okviru 3 dana od pregleda


Galerija

Kontakt

Mobilni: +38162 8812652

Email: familymedica5@familymedica.rs

Adresa: Bul. Mihajla Pupina 115a, Novi Beograd

Sajt: https://familymedica.rs/

MeDis Card & App d.o.o. 2024

Izrada: Studio Herc