FAMILY MEDICA KULA-Specijalistička lekarska ordinacija iz oblasti interne medicine

Specijalističke ustanove

Do 5% popusta

Dodatne informacije

 • 5% popusta na EKG zapis

OPŠTA MEDICINA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled lekara opšte medicine
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled lekara opšte medicine
 • 5% popusta na konsultativni pregled specijaliste opšte medicine
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled specijaliste opšte medicine
 • 5% popusta na konsultacije lekara opšte medicine u okviru 3 dana
 • 5% popusta na uzimanje brisa

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA:

 • 5% popusta na konsultacije lekara u okviru 3 dana
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled abdomena
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled štitaste žlezde
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled dojki
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob
 • 5% popusta na konsultativni dopler krvnih sudova vrata
 • 5% popusta na konsultativni dopler krvnih sudova obe ruke
 • 5% popusta na konsultativni dopler krvnih sudova obe noge
 • 5% popusta na konsultativni dopler renalne arterije
 • 5% popusta na konsultativni dopler krvnih sudova protolienalnog sistema
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvuk pregled testisa
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvuk kukova
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled CNS-a

ENDOKRINOLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled endokrinologa
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled endokrinologa
 • 5% popusta na konsultacije endokrinologa u okviru 3 dana
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled abdomena
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled štitaste žlezde
 • 5% popusta na obuku pacijenata i/ili pratnje za samodavanje insulina

HEMATOLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled hematologa
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled hematologa

HIRURGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled hirurga
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled hirurga
 • 5% popusta na konsultativni pregled profesora hirurgije
 • 5% popusta na konsultacije hirurga u okviru 3 dana od pregleda

DERMATOLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled dermatologa
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled dermatologa
 • 5% popusta na konsultacije dermatologa u okviru 3 dana

KARDIOLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled subspecijaliste kardiologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni subspecijaliste kardiologije
 • 5% popusta na konsultacije kardiologa u okviru 3 dana
 • 5% popusta na konsultativni dopler krvnih sudova vrata
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled srca

INTERNA MEDICINA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled interniste
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled interniste
 • 5% popusta na konsultacije interniste u okviru 3 dana od pregleda
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled abdomena
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled štitaste žlezde
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled srca

ORTOPEDIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled lekara specijaliste ortopedije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled lekara specijaliste ortopedije
 • 5% popusta na konsultacije ortopeda u okviru 3 dana
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob

NEUROLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled lekara specijaliste neurologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled lekara specijaliste neurologije
 • 5% popusta na konsultacije neurologa u okviru 3 dana
 • 5% popusta na konsultativni dopler krvnih sudova vrata

UROLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled urologa
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled urologa
 • 5% popusta na konsultacije urologa u okviru 3 dana
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled testisa
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled urotrakta

PEDIJATRIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled pedijatra
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled pedijatra
 • 5% popusta na konsultacije pedijatra u okviru 3 dana od pregleda
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvuk kukova
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled CNS-a


Galerija

Kontakt

Mobilni: +38163 338657

Email: familymedica9@familymedica.rs

Adresa: Maršala Tita 230, Kula

Sajt: https://familymedica.rs/

MeDis Card & App d.o.o. 2024

Izrada: Studio Herc