FAMILY MEDICA BABUŠNICA-Specijalistička ordinacija opšte medicine

Specijalističke ustanove

Do 5% popusta

Dodatne informacije

 • 5% popusta na EKG zapis

OPŠTA MEDICINA:

 • 5% popusta na pregled lekara opšte medicine
 • 5% popusta na kontrolni pregled lekara opšte medicine
 • 5% popusta na pregled specijaliste opšte medicine
 • 5% popusta na kontrolni pregled specijaliste opšte medicine
 • 5% popusta na lekara opšte medicine u okviru 3 dana
 • 5% popusta na uzimanje brisa

HIRURGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled hirurga
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled hirurga
 • 5% popusta na konsultacije hirurga u okviru 3 dana od pregleda
 • 5% popusta na konsultativni dopler krvnih sudova vrata
 • 5% popusta na konsultativni dopler krvnih sudova obe ruke
 • 5% popusta na konsultativni dopler krvnih sudova obe noge
 • 5% popusta na inciziju
 • 5% popusta na malu intervenciju u lokalnoj anesteziji

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA:

 • 5% popusta na konsultacije lekara u okviru 3 dana
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled abdomena
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled štitaste žlezde
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled dojki
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob
 • 5% popusta na konsultativni dopler krvnih sudova vrata
 • 5% popusta na konsultativni dopler krvnih sudova obe ruke
 • 5% popusta na konsultativni dopler krvnih sudova obe noge
 • 5% popusta na konsultativni dopler renalne arterije
 • 5% popusta na konsultativni dopler krvnih sudova protolienalnog sistema
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvuk pregled testisa

ENDOKRINOLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled endokrinologa
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled endokrinologa
 • 5% popusta na konsultacije endokrinologa u okviru 3 dana
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled abdomena
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled štitaste žlezde
 • 5% popusta na obuku pacijenata i/ili pratnje za samodavanje insulina

INTERNA MEDICINA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled interniste
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled interniste
 • 5% popusta na konsultacije interniste u okviru 3 dana od pregleda
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled abdomena
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled štitaste žlezde
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled srca

UROLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled urologa
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled urologa
 • 5% popusta na konsultacije urologa u okviru 3 dana
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled testisa
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled urotrakta

REUMATOLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled subspecijaliste reumatologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled subspecijaliste reumatologije
 • 5% popusta na konsultacije reumatologa u okviru 3 dana od pregleda
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob


Galerija

Kontakt

Mobilni: +38160 6814349

Email: familymedica13@familymedica.rs

Adresa: Saše Ivkovića br. 12, Babušnica

Sajt: https://familymedica.rs/

MeDis Card & App d.o.o. 2024

Izrada: Studio Herc