FAMILY MEDICA ALEKSANDROVAC-Specijalistička ordinacija iz oblasti opšte medicine

Specijalističke ustanove

Do 5% popusta

Dodatne informacije

 • 5% popusta na EKG zapis

OPŠTA MEDICINA:

 • 5% popusta na pregled lekara opšte medicine
 • 5% popusta na kontrolni pregled lekara opšte medicine
 • 5% popusta na pregled specijaliste opšte medicine
 • 5% popusta na kontrolni pregled specijaliste opšte medicine
 • 5% popusta na konsultacije lekara opšte medicine u okviru 3 dana
 • 5% popusta na pregled lekara opšte medicine sa ultrazvukom abdomena

HIRURGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled hirurga
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled hirurga
 • 5% popusta na konsultacije hirurga u okviru 3 dana od pregleda
 • 5% popusta na inciziju
 • 5% popusta na malu intervenciju u lokalnoj anesteziji
 • 5% popusta na hiruršku intervenciju u lokalnoj anesteziji

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA:

 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled abdomena
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled štitaste žlezde
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled dojki
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob
 • 5% popusta na konsultativni dopler krvnih sudova vrata
 • 5% popusta na konsultativni dopler krvnih sudova obe ruke
 • 5% popusta na konsultativni konsultativni dopler krvnih sudova obe noge
 • 5% popusta na dopler krvnih sudova 1 noge
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled testisa
 • 5% popusta na ultrazvučni pregled kukova

GASTROENTEROLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled lekara subspecijaliste gastroenterologije
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled abdomena

ENDOKRINOLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled endokrinologa
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled endokrinologa
 • 5% popusta na konsultacije endokrinologa u okviru 3 dana
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled abdomena
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled štitaste žlezde

INTERNA MEDICINA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled interniste
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled interniste
 • 5% popusta na konsultacije interniste u okviru 3 dana od pregleda
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled abdomena
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled štitaste žlezde

NEUROLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled lekara specijaliste neurologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled lekara specijaliste neurologije
 • 5% popusta na konsultacije neurologa u okviru 3 dana
 • 5% popusta na konsultativni dopler krvnih sudova vrata

UROLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled urologa
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled urologa
 • 5% popusta na konsultacije urologa u okviru 3 dana
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled testisa
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvučni pregled urotrakta

PEDIJATRIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled pedijatra
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled pedijatra
 • 5% popusta na konsultativni pregled pedijatra za kolektiv
 • 5% popusta na konsultacije pedijatra u okviru 3 dana od pregleda
 • 5% popusta na konsultativni ultrazvuk kukova

REUMATOLOGIJA:

 • 5% popusta na konsultativni pregled subspecijaliste reumatologije
 • 5% popusta na kontrolni konsultativni pregled subspecijaliste reumatologije
 • 5% popusta na konsultacije reumatologa u okviru 3 dana od pregleda


Galerija

Kontakt

Mobilni: +38160 6814370

Adresa: Dr. Milana Mirkovića 3a, Aleksandrovac

Sajt: https://familymedica.rs/

MeDis Card & App d.o.o. 2024

Izrada: Studio Herc