Best Medica Novi Sad

Poliklinike

Do 10% popusta

Dodatne informacije

PEDIJATRIJA

 • 10% popusta na Pregled specijaliste pedijatra
 • 10% popusta na Pregled dvoje i više dece iz iste porodice
 • 10% popusta na Pedijatrijski kontrolni pregled
 • 10% popusta na Pedijatrijski kontrolni pregled dvoje i više dece
 • 10% popusta na Pregled u savetovalištu
 • 10% popusta na Pregled u savetovalištu za drugo dete
 • 10% popusta na Pedijatrijski pregled sa inhalacijom
 • 10% popusta na Terapijsku inhalaciju
 • 10% popusta na Pedijatrijski pregled sa aspiracijom
 • 10% popudts naTerapijsku aspiraciju
 • 10% popusta na Savetovalište sa UZ glave i kukova
 • 10% popusta na Savetovalište sa UZ glave i kukova za drugo dete
 • 10% popusta na Davanje infuzije
 • 10% popusta na Davanje injekcija
 • 10% popusta na Izlazak spec. na teren u gradu
 • 10% popusta na Izlazak spec. na teren van grada
 • 10% popusta na Pedijatrijski UZ glave
 • 10% popusta na Pedijatrijski UZ kukova (UZ kukova beba)
 • 10% popusta na Pedijatrijski UZ abdomena
 • 10% popusta na UZ - eho srca dece
 • 10% popusta na UZ pluća dece

KARDIOLOGIJA

 • 10% popusta na Pregled spec. kardiologa
 • 10% popusta na Kontrolni pregled kardiologa
 • 10% popusta na Pregled spec. kardiologa sa eho-om
 • 10% popusta na Expertizu interventnog kardiologa
 • 10% popusta na Kard. mišljenje za operaciju (bez eho-a)
 • 10% popusta na Kard. mišljene za operaciju (sa eho-om)
 • 10% popusta na UZ srca
 • 10% popusta na EKG
 • 10% popusta na Kompletan kardiološki pregled + UZ srca dece
 • 10% popusta na Kardiološki pregled + fizikalni pregled + EKG dece
 • 10% popusta na EKG + očitavanje
 • 10% popusta na UZ srca dece

HEMATOLOGIJA

 • 10% popusta na Pregled spec. hematologa
 • 10% popusta na Kontrolni pregled hematologa
 • 10% popusta na Pregled razmaza krvi

DERMATOLOGIJA

 • 10% popusta na Pregled spec. dermatologa
 • 10% popusta na Kontrolni pregled dermatologa
 • 10% popusta na Pregled dermatologa sa dermoskopijom
 • 10% popusta na Derm. intervenciju - uklanjanje fibroma
 • 10% popusta na Derm. intervenciju - uklanjanje keratoza
 • 10% popusta na Derm. intervenciju - uklanjanje bradavica
 • 10% popusta na Derm. intervenciju - uklanjanje mladeža
 • 10% popusta na Derm. intervenciju - uklanjanje ateroma
 • 10% popusta na Derm. intervenciju - uklanjanje lipoma
 • 10% popusta na Pregled spec. dermatologa + jedno testiranje
 • 10% popusta na Pregled spec. dermatologa + dva testiranja

INTERNA MEDICINA

 • 10% popusta na Pregled spec. interne medicine
 • 10% popusta na Kontrolni pregled spec. interne medicine
 • 10% popusta na Pregled spec. interne medicine sa UZ
 • 10% popusta na Inter. mišljenje za operaciju (bez eho-a)

NEFROLOGIJA

 • 10% popusta na Pregled spec. nefrologa
 • 10% popusta na Kontrolni pregled nefrologa
 • 10% popusta na Pregled spec. nefrologa sa UZ
 • 10% popusta na Kontrolni pregled nefrologa sa UZ

UROLOGIJA

 • 10% popusta na Pregled spec. urologa
 • 10% popusta na Kontrolni pregled urologa
 • 10% popusta na Pregled sa UZ urotrakta, sa prostatom i rez. urinom
 • 10% popusta na Pregled sa UZ skrotuma
 • 10% popusta na Pregled sa UZ urotrakta, sa prostatom i rez. urinom i UZ skrotuma
 • 10% popusta na Kontrolni pregled urologa sa UZ

PULMOLOGIJA

 • 10% popusta na Pregled spec. pulmologa
 • 10% popusta na Kontrolni pregled pulmologa
 • 10% popusta na Pregled pulmologa i spirometrija
 • 10% popusta na Spirometrija
 • 10% popusta na Pregled spec. pulmologa + jedno testiranje
 • 10% popusta na Pregled spec. pulmologa + dva testiranja
 • 10% popusta na Pregled spec. pulmologa + dva testiranja sa spirometrijom
 • 10% popusta na Pregled pulmologa i bronh. test

ALERGOLOGIJA/IMUNOLOGIJA

 • 10% popusta na Pregled spec. alergologa
 • 10% popusta na Kontrolni pregled alergologa
 • 10% popusta na Pregled spec. alergologa + jedno testiranje
 • 10% popusta na Pregled spec. alergologa + dva testiranja
 • 10% popusta na Kontrolni pregled alergologa sa testiranjem
 • 10% popusta na Pregled spec. alergologa sa spirometrijom
 • 10% popusta na Pregled spec. alergologa sa 1 test. i spirometrija
 • 10% popusta na Pregled spec. alergologa sa 2 test. i spirometrija
 • 10% popusta na Reumatološki pregled
 • 10% popusta na Kontrolni reumatološki pregled
 • 10% popusta na Imunološki pregled
 • 10% popusta na Kontrolni imunološki pregled

HIRURGIJA

 • 10% popusta na Pregled spec. dečijeg i opšteg hirurga
 • 10% popusta na Kontrolni pregled dečijeg i opšteg hirurga
 • 10% popusta na Primarna hirurška obrada rane
 • 10% popusta na Primarna hirurška obrada rane i ušivanje
 • 10% popusta na Previjanje rane
 • 10% popusta na Skidanje šavnog materijala
 • 10% popusta na Uklanjanje gipsane imobilizacije
 • 10% popusta na Adhezioliza prepucijuma (prevl. kožice)
 • 10% popusta na Vađenje krpelja
 • 10% popusta na Obrada granuloma pupka
 • 10% popusta na Primarna hirurška obrada lakših opekotina
 • 10% popusta na Incizija apscesa
 • 10% popusta na Obrada i tretman dekubitusa
 • 10% popusta na Hirurško uklanjanje potkožnih promena
 • 10% popusta na Hir. lečenje bradavica - elektrokauterizacija
 • 10% popusta na Hir. uklanjanje do dva mladeža u istoj regiji u lok. anesteziji
 • 10% popusta na Lečenje uraslog nokta u lokalnoj anesteziji
 • 10% popusta na Pregled spec. vaskularnog hirurga
 • 10% popusta na Kontrolni pregled vaskularnog hirurga

ORTOPEDIJA

 • 10% popusta na Pregled spec. ortopeda
 • 10% popusta na Kontrolni pregled ortopeda
 • 10% popusta na UZ kukova beba

ORL

 • 10% popusta na Pregled spec. ORL
 • 10% popusta na Kontrolni pregled spec. ORL
 • 10% popusta na Pregled spec. ORL sa ispiranjem ušiju
 • 10% popusta na Terapijsko ispiranje ušiju
 • 10% popusta na Pregled sa timpanometrijom

RADIOLOGIJA

 • 10% popusta na UZ štitne žlezde i pregled spec.
 • 10% popusta na UZ štitne žlezde
 • 10% popusta na UZ gornjeg abdomena
 • 10% popusta na UZ donjeg abdomena
 • 10% popusta na UZ gornjeg i donjeg abdomena
 • 10% popusta na UZ urotrakta
 • 10% popusta na UZ prepona
 • 10% popusta na UZ pazušne jame
 • 10% popusta na UZ ly. Nodusa vrata, paz. jama i prepona
 • 10% popusta na UZ vrata
 • 10% popusta na UZ dojki
 • 10% popusta na UZ dojki reg. Ly. Nodusa
 • 10% popusta na UZ dojki sa asp. Punkcijom cisti
 • 10% popusta na UZ dojki sa aspirac. biop. i citologijom
 • 10% popusta na UZ vođena core biopsija dojki
 • 10% popusta na UZ vođena core biop. Ly. Nodus
 • 10% popusta na Expertiza - rad. mišljenje mamografija
 • 10% popusta na Expertiza - rad. mišljenje CT pregled
 • 10% popusta na Doppler KS nogu
 • 10% popusta na Doppler KS ruku
 • 10% popusta na Doppler karotida i A. Vertebralis
 • 10% popusta na Doppler KS glave
 • 10% popusta na Doppler TCD - vertebro bazilarni sliv
 • 10% popusta na Doppler TCD - Willisov šestougao
 • 10% popusta na UZ mekih tkiva
 • 10% popusta na UZ pregled sinusa

ENDOKRINOLOGIJA

 • 10% popusta na Pregled spec. endokrinologa
 • 10% popusta na Kontrolni pregled endokrinologa

PSIHOLOG/LOGOPED/DEFEKTOLOG

 • 10% popusta na Kompletna procena (logoped, defektolog, psiholog)
 • 10% popusta na Procena logopeda
 • 10% popusta na Procena defektologa
 • 10% popusta na Procena psihologa
 • 10% popusta na Tretman logopeda
 • 10% popusta na Tretman defektologa
 • 10% popusta na Tretman psihologa
 • 10% popusta na Tretman logoped + defektolog
 • 10% popusta na Savetodavni rad psihologa

NEUROLOGIJA

 • 10% popusta na Pregled spec. neurologa
 • 10% popusta na Kontrolni pregled neurologa
 • 10% popusta na Pregled spec. neurologa sa UZ

GINEKOLOGIJA

 • 10% popusta na Konsultativni pregled ginekologa
 • 10% popusta na Ginekološki UZ pregled
 • 10% popusta na Konsultativni pregled ginekologa sa UZ
 • 10% popusta na Konsultativni pregled ginekologa. sa UZ + Papa + vs
 • 10% popusta na Konsultativni pregled ginekologa sa UZ + Papa + vs + kolp.
 • 10% popusta na Konsultativni pregled ginekologa sa kolposkopijom
 • 10% popusta na Konsultativni pregled ginekologa sa kolposkopijom i UZ
 • 10% popusta na Kolposkopija
 • 10% popusta na Toaleta vagine
 • 10% popusta na Ginekološka konsultacija
 • 10% popusta na Mala konsultacija (kontrola)
 • 10% popusta na Usluga uzimanja briseva
 • 10% popusta na UZ utvrđivanje trudnoće
 • 10% popusta na UZ pregled trudnice
 • 10% popusta na UZ pregled trudnice na 3D i 4D UZ
 • 10% popusta na Skrining i trim. na hrom. (prvi exp. UZ)
 • 10% popusta na Pregled morfologije ploda u II trimestru
 • 10% popusta na Folikulometrija
 • 10% popusta na Incizija i mars. Apscesa Bart. žlezde
 • 10% popusta na Plasiranje spirale
 • 10% popusta na Uklanjanje spirale

OPŠTA PRAKSA

 • 10% popusta na Pregled lekara opšte prakse
 • 10% popusta na Kontrolni pregled lekara opšte prakse
 • 10% popusta na Izlazak lekara opšte prakse na teren u gradu
 • 10% popusta na Izlazak lekara opšte prakse na teren van grada
 • 10% popusta na Izlazak na teren + injekcija
 • 10% popusta na Izlazak na teren + infuzija

GASTROENTEROLOGIJA

 • 10% popusta na Pregled spec. gastroenterologa
 • 10% popusta na Kontrolni pregled gastroenterologa
 • 10% popusta na Pregled spec. gastroonkologa
 • 10% popusta na Kontrolni pregled gastroonkologa
 • 10% popusta na Gastroskopija sa anestezijom
 • 10% popusta na Gastroskopija bez anestezije
 • 10% popusta na Kolonoskopija sa anestezijom
 • 10% popusta na Kolonoskopija bez anestezije
 • 10% popusta na Gastroskopija+kolonoskopija sa anestezijom
 • 10% popusta na Gastroskopija+kolonoskopija bez anestezije
 • 10% popusta na Rektosigmoidoskopija sa anestezijom
 • 10% popusta na Rektosigmoidoskopija bez anestezije

ONKOLOGIJA

 • 10% popusta na Pregled spec. onkologa
 • 10% popusta na Kontrolni pregled onkologa
 • 10% popusta na Pregled spec. onkologa sa aplikacijom terapije
 • 10% popusta na Izdavanje lekova (onkologija)

FIZIKALNA MEDICINA

 • 10% popusta na Pregled. spec. fiz. med. i rehabilitacije
 • 10% popusta na Kontrolni pregled spec. fiz. med. i rehabilitacije
 • 10% popusta na Pregled spec. fiz. med. i rehab. sa kinezitejpingom

REUMATOLOGIJA

 • 10% popusta na Pregled spec. reumatologa
 • 10% popusta na Kontrolni pregled reumatologa

PSIHIJATRIJA

 • 10% popusta na Pregled spec. psihijatra
 • 10% popusta na Mišljenje psihijatra za smeštaj u dom za stara lica
 • 10% popusta na Psihijatrijsko utvrđivanje testatorske sposobnosti

SPORTSKA MEDICINA

 • 10% popusta na Pregled spec. sportske medicine
 • 10% popusta na Kontrolni pregled spec. sportske medicine
 • 10% popusta na Pregled spec. sportske medicine + EKG
 • 10% popusta na Elektromiografski pregled
 • 10% popusta na Dinamometrijski pregled
 • 10% popusta na Paket - pregled spec. sportske medicine + elektromiografski pregled + dinamometrijski pregled

NUTRICIONISTA/DIJETETIČAR

 • 10% popusta na Pregled spec. struk. nutricioniste dijetetičara
 • 10% popusta na Kontrolni pregled struk. nutricioniste dijetetičara

UROLOGIJA

 • 10% popusta na Pregled spec. urologa
 • 10% popusta na Kontrolni pregled urologa
 • 10% popusta na Pregled sa UZ urotrakta, sa prostatom i rez. urinom
 • 10% popusta na Pregled sa UZ skrotuma
 • 10% popusta na Pregled sa UZ urotrakta, sa prostatom i rez. urinom i UZ skrotuma
 • 10% popusta na Kontrolni pregled urologa sa UZ

GENETIKA

 • 10% popusta na Konsultativni pregled genetičara
 • 10% popusta na Savetovalište za nasledne bolesti dece i odraslih
 • 10% popusta na Savetovalište za retke bolesti dece i odraslih
 • 10% popusta na Planiranje porodice
 • 10% popusta na Prenatalna dijagnostika
 • 10% popusta na Tumačenje nalaza
 • 10% popusta na Savetodavni rad pedijatra i genetičara
 • 10% popusta na Tumačenje prenatalnih markera
 • 10% popusta na Tumačenje nalaza amniocenteze
 • 10% popusta na Tumačenje nalaza kordocenteze
 • 10% popusta na Tumačenje nalaza kariotipa
 • 10% popusta na Specijalistički pregled dece uzrasta od rođenja do 18 godina
 • 10% popusta na Nasledne bolesti
 • 10% popusta na Poremećaji metabolizma
 • 10% popusta na Poremećaj ranog razvoja
 • 10% popusta na Poremećaj razvoja govora
 • 10% popusta na Smetnje u razvoju
 • 10% popusta na Kašnjenje u razvoju
 • 10% popusta na Autizam
 • 10% popusta na Pervazivni razvojni poremećaji
 • 10% popusta na Neurometaboličke bolesti
 • 10% popusta na Nasledne neurološke i mišićne bolesti
 • 10% popusta na Druge nasledne bolesti
 • 10% popusta na Specijalistički pregled odraslih sa sumnjom na naslednu bolest
 • 10% popusta na Specijalistički pregled odraslih sa rizikom naslednih bolesti
 • 10% popusta na Mišljenje genetičara kod pripreme za vantelesnu oplodnju
 • 10% popusta na Trudnice koje su uzimale ili uzimaju lekove u trudnoći
 • 10% popusta na Trudnice sa dijabetesom i drugim hroničnim bolestima
 • 10% popusta na Trudnice izložene štetnim agensima u trudnoći
 • 10% popusta na Trudnice starije životne dobi 33 i više godina

Galerija

Kontakt

Telefon: +38121 2 300 500

Mobilni: +38166 6 300 700

Email: ordinacija@bestmedica.rs

Adresa: Ćirila i Metodija 16, Novi Sad

Sajt: https://bestmedica.rs/

MeDis Card & App d.o.o. 2024

Izrada: Studio Herc