Beo-Lab laboratorija Vršac

Laboratorija i analiza

Do 20% popusta

Dodatne informacije

BIOHEMIJA

 • 20% popusta na Inhalacioni alergeni -panel 30
 • 20% popusta na Nutritivni alergeni -panel 30
 • 20% popusta na Mokraćna kiselina
 • 20% popusta na Mokraćna kiselina - urin pojedinačni uzorak
 • 20% popusta na ALT (SGPT)
 • 20% popusta na AST (SGOT)
 • 20% popusta na Albumin
 • 20% popusta na Alfa Amilaza
 • 20% popusta na Alfa Amilaza - urin pojedinačni uzorak
 • 20% popusta na Bikarbonati
 • 20% popusta na Ukupni Bilirubin
 • 20% popusta na Direktni Bilirubin
 • 20% popusta na Hloridi -24 h urin
 • 20% popusta na Indirektni bilirubin
 • 20% popusta na ACE , Angiotenzin konvertujući enzim
 • 20% popusta na Lipoprotein (a), Lp (a)
 • 20% popusta na Kalcijum
 • 20% popusta na Beta2 mikroglobulin -urin pojedinačni uzorak
 • 20% popusta na Kalcijum-24h urin
 • 20% popusta na Glukoza u likvoru
 • 20% popusta na Klirens kreatinina
 • 20% popusta na Hloridi
 • 20% popusta na Saturacija transferina
 • 20% popusta na Holesterol
 • 20% popusta na HDL holesterol
 • 20% popusta na LDL holesterol
 • 20% popusta na Pankreasna Amilaza
 • 20% popusta na Pankreasna Amilaza - urin pojedinačni uzorak
 • 20% popusta na Glukoza iz prsta
 • 20% popusta na Kreatinin
 • 20% popusta na Prokalcitonin
 • 20% popusta na Glukoza - 24h urin
 • 20% popusta na Kreatinin - 24h urin
 • 20% popusta na CK - Kreatin kinaza
 • 20% popusta na Albumini u 2.jutarnjem urinu (mikroalbuminurija)
 • 20% popusta na HbA1c
 • 20% popusta na Kisela fosfataza - ukupna
 • 20% popusta na Kisela fosfataza - prostatična
 • 20% popusta na Alkalna fosfataza (ALP)
 • 20% popusta na Neorganski Fosfat
 • 20% popusta na Neorganski fosfat - 24h urin
 • 20% popusta na Gama-GT
 • 20% popusta na Glukoza
 • 20% popusta na LDH
 • 20% popusta na Lipaza
 • 20% popusta na Magnezijum
 • 20% popusta na Magnezijum - 24h urin
 • 20% popusta na Albumini u 24h urinu (mikroalbuminurija)
 • 20% popusta na Kalijum
 • 20% popusta na Kalijum - 24h urin
 • 20% popusta na Proteini ukupni
 • 20% popusta na Gvožđe
 • 20% popusta na Natrijum
 • 20% popusta na Natrijum - 24h urin
 • 20% popusta na Transferin
 • 20% popusta na Trigliceridi
 • 20% popusta na Urea
 • 20% popusta na Urea - 24h urin
 • 20% popusta na Vitamin B12
 • 20% popusta na Folati
 • 20% popusta na CK-MB
 • 20% popusta na TIBC
 • 20% popusta na Proteini u likvoru
 • 20% popusta na Kreatinin - I jutarnji urin
 • 20% popusta na Feritin
 • 20% popusta na Glukoza - plazma
 • 20% popusta na Proteini - urin pojedinačni uzorak
 • 20% popusta na UIBC
 • 20% popusta na Analiza stolice na tri preparata
 • 20% popusta na Etanol(Alkohol)
 • 20% popusta na Eozionofili u sputumu
 • 20% popusta na Bence-Jones proteini
 • 20% popusta na Protrombinsko vreme
 • 20% popusta na Glukoza 0 min
 • 20% popusta na Glukoza 30 min
 • 20% popusta na Glukoza 60 min
 • 20% popusta na Glukoza 90 min
 • 20% popusta na Glukoza 120 min
 • 20% popusta na Glukoza 150 min
 • 20% popusta na Glukoza 180 min
 • 20% popusta na Insulin 0min
 • 20% popusta na Insulin 30 min
 • 20% popusta na Insulin 60 min
 • 20% popusta na Insulin 90 min
 • 20% popusta na Insulin 120 min
 • 20% popusta na Insulin 150 min
 • 20% popusta na Insulin 180 min
 • 20% popusta na LIKVOR-manuelno
 • 20% popusta na Etanol(Alkohol)-urin
 • 20% popusta na Mokraćna kiselina - 24h urin
 • 20% popusta na Hemoglobin -Hgb
 • 20% popusta na Leukociti -WBC
 • 20% popusta na Trombociti -Plt
 • 20% popusta na Proteini - 24h urin
 • 20% popusta na Sinovijalna tečnost - opšti pregled
 • 20% popusta na Sinovijalna tečnost -Glukoza
 • 20% popusta na Sinovijalna tečnost -Proteini
 • 20% popusta na Sinovijalna tečnost -RF
 • 20% popusta na Klirens uree
 • 20% popusta na Glukoza - urin pojedinačni uzorak
 • 20% popusta na Glukoza 240 min
 • 20% popusta na Glukoza 300 min
 • 20% popusta na Hloridi u likvoru
 • 20% popusta na Albumini u likvoru
 • 20% popusta na Punktat -opšti pregled
 • 20% popusta na Punktat -Glukoza
 • 20% popusta na Punktat -LDH
 • 20% popusta na Punktat -Albumin
 • 20% popusta na Punktat -Proteini
 • 20% popusta na Kortizol iz salive -jutro (6-10h)
 • 20% popusta na Kortizol iz salive -veče (23:30-00:30h)
 • 20% popusta na Antitrombin
 • 20% popusta na Test adrenalnog stresa (salivarni kortizol -dva uzorkovanja)
 • 20% popusta na Test adrenalnog stresa (salivarni kortizol-4 uzorkovanja) produženi panel
 • 20% popusta na Monospecifičan direktan Coombs-ov test (DAT) -mikroepruveta
 • 20% popusta na Antifosfolipidna antitela IgG
 • 20% popusta na Insulin 240 min
 • 20% popusta na Insulin 300 min
 • 20% popusta na Antifosfolipidna antitela IgM
 • 20% popusta na Vitamin D total
 • 20% popusta na Analiza kamena
 • 20% popusta na C reaktivni protein (CRP)
 • 20% popusta na Eozinofili u komori
 • 20% popusta na Inhalacioni i nutritivni alergeni (10+10)
 • 20% popusta na Krioglobulini
 • 20% popusta na Krvna grupa i Rh faktor
 • 20% popusta na Inhalacioni alergeni mediteranski tip -20 alergena
 • 20% popusta na Nutritivni alergeni-panel 20
 • 20% popusta na Određivanje droga u urinu (Panel od 5 droga)
 • 20% popusta na Određivanje droga u urinu (Panel od 10 droga)
 • 20% popusta na Prolaktin 11h
 • 20% popusta na Prolaktin 13h
 • 20% popusta na Prolaktin 16h
 • 20% popusta na Prolaktin 8h
 • 20% popusta na Trombociti u komori-manuelno
 • 20% popusta na Lupus ćelije
 • 20% popusta na Kompletna krvna slika
 • 20% popusta na Coombsov test direktni
 • 20% popusta na Vreme krvarenja
 • 20% popusta na aPTT
 • 20% popusta na Sedimentacija eritrocita
 • 20% popusta na Retikulociti
 • 20% popusta na D-dimer
 • 20% popusta na Kompletna krvna slika 3 diff-monociti
 • 20% popusta na APCR (rezistencija na aktivirani protein C)
 • 20% popusta na Skrining antitela
 • 20% popusta na Vreme koagulacije
 • 20% popusta na KKS 3 par diff sa MID
 • 20% popusta na Anti LKM 1 antitela (antitela na mikrozome jetre i bubrega)
 • 20% popusta na AMA - Antimitohondrijalna antitela
 • 20% popusta na ANA - Antinuklearna antitela
 • 20% popusta na Antispermatozoidna antitela
 • 20% popusta na ASTO
 • 20% popusta na Komplement C3
 • 20% popusta na Komplement C4
 • 20% popusta na hs CRP
 • 20% popusta na RF - Reuma faktor
 • 20% popusta na Waaler-Rose test
 • 20% popusta na IgA - Imunoglobulin A
 • 20% popusta na IgG - Imunoglobulin G
 • 20% popusta na Double test
 • 20% popusta na IgM - Imunoglobulin M
 • 20% popusta na IgE - Imunoglobulin E
 • 20% popusta na CRP
 • 20% popusta na Antitela na tkivnu transglutaminazu IgA
 • 20% popusta na Antitela na tkivnu transglutaminazu IgG
 • 20% popusta na Antitela na beta2-glikoprotein IgG
 • 20% popusta na Antitela na beta2-glikoprotein IgM
 • 20% popusta na Antitela na glijadin IgA
 • 20% popusta na Antikardiolipinska antitela IgM
 • 20% popusta na Anti CCP antitela
 • 20% popusta na Antikardiolipinska antitela IgG
 • 20% popusta na Antitela na TSH receptore
 • 20% popusta na Anti TG antitela
 • 20% popusta na Anti TPO antitela
 • 20% popusta na C-ANCA (Anti PR3)
 • 20% popusta na p-ANCA (Anti MPO)
 • 20% popusta na Antitela na glijadin IgG
 • 20% popusta na NT-pro-BNP
 • 20% popusta na Troponin I
 • 20% popusta na Kortizol
 • 20% popusta na Estradiol
 • 20% popusta na FSH
 • 20% popusta na LH
 • 20% popusta na Beta hCG
 • 20% popusta na Insulin
 • 20% popusta na Progesteron
 • 20% popusta na 17-OH Progesteron
 • 20% popusta na Prolaktin
 • 20% popusta na PTH
 • 20% popusta na SHBG
 • 20% popusta na T3
 • 20% popusta na T4
 • 20% popusta na Free T4
 • 20% popusta na TSH
 • 20% popusta na Testosteron
 • 20% popusta na Free (slobodni) Testosteron
 • 20% popusta na Free T3
 • 20% popusta na PAPP-A
 • 20% popusta na Free Beta hCG
 • 20% popusta na Hromogranin A
 • 20% popusta na Anti Mullerian hormon (AMH)
 • 20% popusta na DHEA-S
 • 20% popusta na Eozinofili u nosu -bris
 • 20% popusta na Okultno krvarenje
 • 20% popusta na Spermogram
 • 20% popusta na Beta-Crosslaps
 • 20% popusta na Osteokalcin
 • 20% popusta na AFP
 • 20% popusta na Kalcitonin
 • 20% popusta na CA 125
 • 20% popusta na CA 15-3
 • 20% popusta na CA 19-9
 • 20% popusta na CA 72-4
 • 20% popusta na CEA
 • 20% popusta na CYFRA 21-1
 • 20% popusta na NSE
 • 20% popusta na Total PSA
 • 20% popusta na Free PSA
 • 20% popusta na Tireoglobulin
 • 20% popusta na Beta 2 mikroglobulin
 • 20% popusta na HE 4
 • 20% popusta na PSA profil
 • 20% popusta na Lipidni status
 • 20% popusta na Tumorski markeri ovarijuma
 • 20% popusta na Insulinska rezistencija-profil
 • 20% popusta na Osnovni CoV panel
 • 20% popusta na Prošireni CoV panel
 • 20% popusta na Bakar
 • 20% popusta na Cink
 • 20% popusta na Fizičko-hemijski pregled urina sa sedimentom
 • 10% popusta na Alfa 1 antitripsin
 • 10% popusta na Apolipoprotein A, APO A
 • 10% popusta na Apolipoprotein B, APO B
 • 10% popusta na Homocistein
 • 10% popusta na Jonizovani kalcijum
 • 10% popusta na Holinesteraza
 • 10% popusta na Fruktozamin
 • 10% popusta na Ceruloplazmin
 • 10% popusta na Očitavanje Helicobacter izdisajnog testa
 • 10% popusta na BNP
 • 10% popusta na Izdisajni test na Helicobacter pylori
 • 10% popusta na Protrombinsko vreme (PT) iz kapilarne krvi
 • 10% popusta na Fibrinogen
 • 10% popusta na Trombinsko vreme
 • 10% popusta na PROTEIN C
 • 10% popusta na Anti X-a (HEPARIN)
 • 10% popusta na Protein S (free-antigen)
 • 10% popusta na Anti ds DNA ( Antitela na dvolančanu DNK)
 • 10% popusta na Kalprotektin
 • 10% popusta na Anti-SS-A (RO) antitela
 • 10% popusta na Anti-SS-B (LA) antitela
 • 10% popusta na Jo-1 Antitela
 • 10% popusta na Troponin T
 • 10% popusta na ACTH
 • 10% popusta na Free estriol
 • 10% popusta na Hormon rasta (HGH, Somatotropin)
 • 10% popusta na IGF-1 (Somatomedin C)
 • 10% popusta na C-Peptid
 • 10% popusta na Triple test
 • 10% popusta na Protein S-100
 • 10% popusta na Valproinska kiselina (EFTIL)- nivo leka
 • 10% popusta na Karbamazepin (Tegretol) - nivo leka
 • 10% popusta na Fenobarbital - nivo leka

MIKROBIOLOGIJA

 • 20% popusta na anti - Chlamydia trachomatis IgG antitela
 • 20% popusta na anti - Citomegalovirus (CMV) IgG antitela
 • 20% popusta na anti - Citomegalovirus (CMV) IgM antitela
 • 20% popusta na Stolica - Clostridium difficile GDH + toksin A + toksin B
 • 20% popusta na anti - Borrelia burgdorferi IgG antitela
 • 20% popusta na anti - Morbilli virus IgG antitela
 • 20% popusta na anti - Helicobacter pylori IgG antitela
 • 20% popusta na anti - Adenovirus IgG antitela
 • 20% popusta na anti - HSV-2 IgM antitela
 • 20% popusta na anti - Rubella virus IgG antitela
 • 20% popusta na anti - Rubella virus IgM antitela
 • 20% popusta na anti - Toxoplasma gondii IgG antitela
 • 20% popusta na anti - Toxoplasma gondii IgM antitela
 • 20% popusta na anti - Epstein Barr virus (EBV) VCA IgG antitela
 • 20% popusta na anti - Epstein Barr virus (EBV) VCA IgM antitela
 • 20% popusta na TPHA - anti - Treponema pallidum antitela
 • 20% popusta na anti - Coxsackie IgG antitela
 • 20% popusta na anti - Coxsackie IgM antitela
 • 20% popusta na anti - Helicobacter pylori IgA antitela
 • 20% popusta na anti - Borrelia burgdorferi IgM antitela
 • 20% popusta na anti - Morbilli virus IgM antitela
 • 20% popusta na anti - Adenovirus IgA antitela
 • 20% popusta na anti - Adenovirus IgM antitela
 • 20% popusta na anti - Candida albicans IgM antitela
 • 20% popusta na Stolica - Helicobacter pylori antigen
 • 20% popusta na Uretralni bris - bakteriološka/mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris uha - bakteriološka i mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris nosa - bakteriološka kultura
 • 20% popusta na Bris oka - bakteriološka i mikološka kultura
 • 20% popusta na Streptococcus agalactiae (GBS)
 • 20% popusta na Eksprimat prostate - Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum
 • 20% popusta na Perianalni otisak
 • 20% popusta na Spermokultura - bakteriološka i mikološka kultura
 • 20% popusta na Dermatofiti - kultura
 • 20% popusta na Stolica - Rotavirus i Adenovirus antigen - brzi test
 • 20% popusta na Legionella pneumophila - detekcija iz urina
 • 20% popusta na Cervikalni bris - bakteriološka i mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris jezika - mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris kavuma uterusa - bakteriološka/mikološka aerobna kultura
 • 20% popusta na Bris prepucijuma - bakteriološka/mikološka kultura
 • 20% popusta na Stolica - Identifikacija cisti protozoa
 • 20% popusta na Hemokultura - mikološka kultura
 • 20% popusta na anti - Candida albicans IgG antitela
 • 20% popusta na Bris nosa - mikološka kultura
 • 20% popusta na Stolica - mikološka kultura
 • 20% popusta na Urinokultura - mikološka kultura
 • 20% popusta na Uretralni bris - mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris uha desno - mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris oka desno - mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris grla - Antigen streptokoka grupe A, brzi test
 • 20% popusta na Bris grla - bakteriološka i mikološka kultura
 • 20% popusta na Stolica - bakteriološka i mikološka kultura
 • 20% popusta na Vaginalni bris - bakteriološka kultura
 • 20% popusta na Vaginalni bris - bakteriološka i mikološka kultura
 • 20% popusta na Punktat - bakteriološka i mikološka kultura
 • 20% popusta na Sputum - bakteriološka i mikološka kultura
 • 20% popusta na Likvor - bakteriološka/mikološka aerobna kultura
 • 20% popusta na Vaginalni bris - mikološka kultura
 • 20% popusta na Vaginalni bris - direktan preparat bojen po Gramu     
 • 20% popusta na Sputum - mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris grla - mikološka kultura
 • 20% popusta na VDRL - plazma reagin - Syphilis
 • 20% popusta na Urin - Mycoplasma hominis sa antibiogramom
 • 20% popusta na Urin - Ureaplasma urealyticum sa antibiogramom
 • 20% popusta na Bris glansa - bakteriološka kultura
 • 20% popusta na Stolica - Campylobacter sp.
 • 20% popusta na Stolica - mikološki kvantitativno
 • 20% popusta na Stolica - bakteriološka kultura
 • 20% popusta na Lohija - bakteriološka/mikološka aerobna kultura
 • 20% popusta na Sekret - bakteriološka/mikološka aerobna kultura
 • 20% popusta na Žuč - bakteriološka/mikološka aerobna kultura
 • 20% popusta na Lohija - bakteriološka aerobna kultura
 • 20% popusta na Kontrola autoklava - biološka
 • 20% popusta na Kontrola suvog sterilizatora - biološka
 • 20% popusta na Mikrobiološka kontrola radnih površina
 • 20% popusta na Kontrola sterilnosi instrumenata - mikrobiološka
 • 20% popusta na Kontrola vazduha - mikrobiološka
 • 20% popusta na Mikrobiološka kontrola kože ruku
 • 20% popusta na Bris usne duplje - mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris kože - mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris rane - mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris vrha vaskularnog katetera - bakteriološka/mikološka kultura
 • 20% popusta na Cervikalni bris - mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris epifaringsa - mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris prepucijuma - mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris uglova usana - mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris glansa - mikološka kultura
 • 20% popusta na Biopsijski materijal - mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris vulve - mikološka kultura
 • 20% popusta na Lohija - mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris kavuma uterusa - mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris kanile - mikološka kultura
 • 20% popusta na Uretralni bris - bakteriološka kultura
 • 20% popusta na Bris uha desno - bakteriološka kultura
 • 20% popusta na Bris uha levo - bakteriološka kultura
 • 20% popusta na Bris uha - bakteriološka kultura
 • 20% popusta na Bris oka desno - bakteriološka kultura
 • 20% popusta na Bris oka levo - bakteriološka kultura
 • 20% popusta na Bris oka - bakteriološka kultura
 • 20% popusta na Sperma - Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum
 • 20% popusta na Urin - Mycoplasma hominis i Ureplasma urealyticum
 • 20% popusta na Uretralni bris - Ureaplasma urealyticum i Mycoplasma hominis
 • 20% popusta na Cervikalni bris - Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum
 • 20% popusta na Dermatofiti kultura - dlaka
 • 20% popusta na Dermatofiti kultura - strugotina kože
 • 20% popusta na Dermatofiti kultura - strugotina nokta
 • 20% popusta na Bris kavuma uterusa - bakteriološka aerobna kultura
 • 20% popusta na Bris prepucijuma - bakteriološka kultura
 • 20% popusta na Bris grla - bakteriološka kultura
 • 20% popusta na Stolica - paraziti - Identifikacija jaja helminata 
 • 20% popusta na Spermokultura - bakteriološka kultura
 • 20% popusta na Bris uha levo - mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris uha - mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris oka - mikološka dijagnostika
 • 20% popusta na Bris oka levo - mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris oka - Chlamydia trachomatis
 • 20% popusta na Sputum - bakteriološka kultura
 • 20% popusta na Bris oka desno - bakteriološka i mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris oka levo - bakteriološka i mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris uha desno - bakteriološka i mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris uha levo - bakteriološka i mikološka kultura
 • 20% popusta na Candida i druge kvasnice - identifikacija vrste sa antimikogramom - 8 antimokotika
 • 20% popusta na Spermokultura - mikološka kultura
 • 20% popusta na Prošireni antibiogram - E test (jedan antibiotik)
 • 20% popusta na Direktni preparat bojen po Gramu
 • 20% popusta na Urinokultura 24h (8 antibiotika - za enterobakterije)
 • 20% popusta na Urinokultura - bakteriološka kultura
 • 20% popusta na Dermatofiti - nativni preparat
 • 20% popusta na Dermatofiti nativni preparat - dlaka
 • 20% popusta na Dermatofiti nativni preparat - strugotina nokta
 • 20% popusta na Dermatofiti nativni preparat - strugotina kože
 • 20% popusta na Eksprimat prostate - Mycoplasma hominis
 • 20% popusta na Bris jezika - bakteriološka kultura
 • 20% popusta na Bris jezika - bakteriološka/mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris usne duplje - bakteriološka/mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris usne duplje - bakteriološka kultura
 • 20% popusta na Sperma - Ureplasma urealyticum
 • 20% popusta na Bris desni - bakteriološka/mikološka kultura
 • 20% popusta na Sperma - Mycoplasma hominis
 • 20% popusta na Sperma - direktan preparat na Trichomonas vaginalis
 • 20% popusta na Uretralni bris - Chlamydia trachomatis
 • 20% popusta na Uretralni bris - dir. prep. na Trichomonas vag.
 • 20% popusta na Uretralni bris - Mycoplasma hominis
 • 20% popusta na Uretralni bris - Ureaplasma urealyticum
 • 20% popusta na Uretralni bris - direktan preparat na Neisseria gonorrhoeae
 • 20% popusta na Trahealni aspirat - bakteriološka i mikološka kultura
 • 20% popusta na Cervikalni bris - direkan preparat bojen po Gramu    
 • 20% popusta na Bris kože - bakteriološka i mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris kože - bakteriološka kultura
 • 20% popusta na Bris rane - bakteriološka i mikološka kultura
 • 20% popusta na Bronhoalveolarni lavat - bakteriološka i mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris uglova usana bakteriološka/mikološka kultura
 • 20% popusta na Eksprimat prostate - bakteriološka/mikološka kultura
 • 20% popusta na Vaginalni bris - direktan preparat na bakterijsku vaginozu
 • 20% popusta na Vaginalni bris - direktan preparat na Trichomonas vaginalis
 • 20% popusta na Vaginalni sekret - grupa
 • 20% popusta na Cervikalni bris - bakteriološka kultura
 • 20% popusta na Cervikalni bris - Chlamydia trachomatis
 • 20% popusta na Cervikalni bris - Mycoplasma hominis
 • 20% popusta na Bris akne - bakteriološka/mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris analne regije - bakteriološka/mikološka kultura
 • 20% popusta na Biopsijski materijal - bakteriološka/mikološka aerobna kultura
 • 20% popusta na Biopsijski materijal - bakteriološka aerobna kultura
 • 20% popusta na Bris epifaringsa - bakteriološka kultura
 • 20% popusta na Cervikalni bris - Ureaplasma urealyticum
 • 20% popusta na Cervikalni bris - direktan preparat na Neisseria gonorrhoeae
 • 20% popusta na Bris vulve - bakteriološka/mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris vulve - bakteriološka kultura
 • 20% popusta na Eksprimat prostate - Ureaplasma urealyticum
 • 20% popusta na Bris glansa - bakteriološka/mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris uglova usana - bakteriološka kultura
 • 20% popusta na Bris epifaringsa - bakteriološka/mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris usne - bakteriološka/mikološka kultura
 • 20% popusta na Bris kanile - bakteriološka/mikološka dijagnostika
 • 20% popusta na Bris kanile - bakteriološka kultura
 • 20% popusta na anti - HAV IgM antitela
 • 20% popusta na HBs antigen
 • 20% popusta na anti - HBs antigen ukupna antitela
 • 20% popusta na anti - HCV ukupna antitela
 • 20% popusta na HIV Combo antigen, antitela
 • 10% popusta na anti - Chlamydia pneumoniae IgG antitela
 • 10% popusta na Borrelia b. Western Blot IgG At
 • 10% popusta na anti - HSV-1 IgG antitela
 • 10% popusta na anti - HSV-2 IgG antitela
 • 10% popusta na anti - HSV-1 IgM antitela
 • 10% popusta na anti - Chlamydia trachomatis IgM antitela
 • 10% popusta na anti - Chlamydia pneumoniae IgM antitela
 • 10% popusta na Borrelia b. Western Blot IgM At
 • 10% popusta na Candida i druge kvasnice - identif. vrste sa antimikogramom - 5 antimikotika
 • 10% popusta na Stolica - bakteriološka / mikološka kultura (disbioza)
 • 10% popusta na Stolica - bakteriološka / mikološka kultura (disbioza i Klebsiella)
 • 10% popusta na Mycobacterium tuberculosis - IGRA TB

PATOHISTOLOGIJA

 • 10% popusta na Kariotip iz periferne krvi
 • 10% popusta na Kariotip iz kostne srži
 • 10% popusta na In situ hibridizacija Epstein-Barr Virus
 • 10% popusta na HER-2
 • 10% popusta na Prognostički panel za hroničnu limfocitnu leukemiju
 • 10% popusta na Loši prognostički parametri za hroničnu limfocitnu leukemiju
 • 10% popusta na Multipli mijelom: del(13q14)
 • 10% popusta na Multipli mijelom: t(4:14)
 • 10% popusta na Multipli mijelom: t(14:16)
 • 10% popusta na Prognostički panel za multipli mijelom
 • 10% popusta na BCL2
 • 10% popusta na C-MYC
 • 10% popusta na BCL2/C-MYC
 • 10% popusta na BCL6
 • 10% popusta na MALT t(11:18)
 • 10% popusta na MALT t(14:18)
 • 10% popusta na CCND1 t(11:14)
 • 10% popusta na BCR/ABL t(9:22)
 • 10% popusta na PML/RARA t(15:17)
 • 10% popusta na AML/ETO t(8:21)
 • 10% popusta na 16q22, inv16
 • 10% popusta na MLL
 • 10% popusta na In situ hibridizacija Kappa/Lambda
 • 10% popusta na Snimanje preparata
 • 10% popusta na Neuromišićna biopsija - uslužno bojenje
 • 10% popusta na Neuromišićna biopsija
 • 10% popusta na Izrada 1 paraf. bloka sa HE prep.
 • 10% popusta na Biopsija kostne srži - 2
 • 10% popusta na Kiretaža endometrijuma -2
 • 10% popusta na Biopsija kože bez granica - više od 5
 • 10% popusta na Izrada dva microarray kalupa
 • 10% popusta na FISH Prenatalni panel (13, 18, 21, X i Y)
 • 10% popusta na Imunohistohemija - uslužno bojenje 10-20 at.
 • 10% popusta na Imunohistohemija - uslužno bojenje preko 20 at.
 • 10% popusta na Papanicolaou
 • 10% popusta na Citološki uzorci, 1 uzorak
 • 10% popusta na Citološki uzorci, 2 uzorka
 • 10% popusta na Citološki uzorci, 4 uzorka
 • 10% popusta na Citološki uzorci, 5 uzoraka
 • 10% popusta na Citološki uzorak sa ćelijskim blokom (1 parafinski kalup)
 • 10% popusta na Ex tempore (intraoperativna dijagnostika)
 • 10% popusta na Ex tempore 2 uzorka
 • 10% popusta na Ex tempore 3 i više uzoraka
 • 10% popusta na Endoskopska biopsija (1 bočica, uzorak do 10mm, 1-3 kalupa)
 • 10% popusta na Endoskopska biopsija (2 bočice)
 • 10% popusta na Endoskopska biopsija (3 bočice)
 • 10% popusta na Endoskopska biopsija (4 bočice)
 • 10% popusta na Endoskopska biopsija (5 bočica)
 • 10% popusta na Endoskopska biopsija (6 bočica)
 • 10% popusta na Endoskopska biopsija (7 bočica)
 • 10% popusta na Endoskopska biopsija (uzorak veći od 10mm, > 3 kalupa)
 • 10% popusta na Perkutana iglena biopsija
 • 10% popusta na Perkutana iglena biopsija (2 bočice)
 • 10% popusta na Biopsija kože bez određivanja granica (1 bočica, 1-3 kalupa)
 • 10% popusta na Biopsija kože bez određivanja granica (2 bočice)
 • 10% popusta na Biopsija kože bez određivanja granica (3 bočice)
 • 10% popusta na Biopsija kože bez određivanja granica (4 bočice)
 • 10% popusta na Biopsija kože bez određivanja granica (5 bočica)
 • 10% popusta na Biopsija kože bez određivanja granica (6 bočica)
 • 10% popusta na Biopsija kože bez određivanja granica (7 bočica)
 • 10% popusta na Biopsija kože bez određivanja granica (8 bočica)
 • 10% popusta na Biopsija kože bez određivanja granica (9 bočica)
 • 10% popusta na Biopsija kože bez određivanja granica (10 bočica)
 • 10% popusta na Biopsija kože bez određivanja granica (11 bočica)
 • 10% popusta na Biopsija kože bez određivanja granica (12 bočica)
 • 10% popusta na Biopsija kože bez određivanja granica (14 bočica)
 • 10% popusta na Biopsija kože bez određivanja granica (15 bočica)
 • 10% popusta na Biopsija kože sa određivanjem granica (1 bočica, 1-3 kalupa)
 • 10% popusta na Biopsija kože sa određivanjem granica (2 bočice)
 • 10% popusta na Biopsija kože sa određivanjem granica (3 bočice)
 • 10% popusta na Biopsija kože sa određivanjem granica (4 bočice)
 • 10% popusta na Biopsija kože sa određivanjem granica (5 bočica)
 • 10% popusta na Biopsija kože sa određivanjem granica (>5 bočica)
 • 10% popusta na Kiretman cervikalnog kanala
 • 10% popusta na Kiretman kavuma uterusa
 • 10% popusta na Biopsija grlića i kiretman cervikalnog kanala
 • 10% popusta na Konizat grlića materice (7-10 kalupa)
 • 10% popusta na Transuretralna resekcija prostate (2-10 kalupa)
 • 10% popusta na Iglena biopsija prostate (do 6 bočica)
 • 10% popusta na Biopsija limfnog čvora (1-3 kalupa, 2 histohemijske metode)
 • 10% popusta na Biopsija kostne srži (1-3 kalupa, 2 histohemijske metode)
 • 10% popusta na Operativni materijal (1 bočica, do 50mm, do 5 kalupa)
 • 10% popusta na Operativni materijal (2 bočice, do 50mm, do 5 kalupa)
 • 10% popusta na Operativni materijal ( manji resektat, 5-10 kalupa)
 • 10% popusta na Operativni materijal (veći resektat, 20-30 kalupa)
 • 10% popusta na Operativni materijal (veći resektat,više od 30 kalupa)
 • 10% popusta na Više operativnih materijala
 • 10% popusta na Jedna histohemijska metoda (PAS, Giemsa, Retikulin, Masson trichrome i sl.)
 • 10% popusta na Dve histohemijske metode (PAS, Giemsa, Retikulin, Masson trichrome i sl.)
 • 10% popusta na Tri histohemijske metode (PAS, Giemsa, Retikulin, Masson trichrome i sl.)
 • 10% popusta na Četiri histohemijske metode (PAS, Giemsa, Retikulin, Masson trichrome i sl.)
 • 10% popusta na Pet histohemijskih metoda (PAS,Giemsa,Retikulin,Masson trichrome i sl.)
 • 10% popusta na Konsultativni pregled, do 5 parafinskih kalupa/pločica
 • 10% popusta na Konsultativni pregled, 5 do 20 parafinskih kalupa/pločica
 • 10% popusta na Konsultativni pregled,više od 20 parafinskih kalupa/pločica
 • 10% popusta na Izrada jednog H&E preparata sa donetog kalupa
 • 10% popusta na Izrada jednog zamrznutog preparata
 • 10% popusta na Izrada jednog parafinskog kalupa
 • 10% popusta na Izrada jednog microarray kalupa
 • 10% popusta na Uslužno imunohistohemijsko bojenje (1 antitelo)
 • 10% popusta na Uslužno imunohistohemijsko bojenje (2 antitela)
 • 10% popusta na Uslužno imunohistohemijsko bojenje (3 antitela)
 • 10% popusta na Uslužno imunohistohemijsko bojenje (4 antitela)
 • 10% popusta na Uslužno imunohistohemijsko bojenje (5-10 antitela)
 • 10% popusta na Imunohistohemijska dijagnostika (1 antitelo)
 • 10% popusta na Imunohistohemijska dijagnostika (2 antitela)
 • 10% popusta na Imunohistohemijska dijagnostika (3 antitela)
 • 10% popusta na Imunohistohemijska dijagnostika (4 antitela)
 • 10% popusta na Imunohistohemijska dijagnostika (5 - 10 antitela)
 • 10% popusta na Imunohistohemijska dijagnostika (10 - 20 antitela)
 • 10% popusta na Imunohistohemijska dijagnostika (više od 20 antitela)
 • 10% popusta na OPERATIVNI MATERIJAL(srednji resektat 10-20 kalupa)
 • 10% popusta na Slepa biopsija jetre

GENETIKA

 • 10% popusta na HLA tipizacija DQ2/DQ8 (celijačna bolest)
 • 10% popusta na Hemohromatoza
 • 10% popusta na Borrelia burgdorferi PCR – iz krpelja
 • 10% popusta na Hemohromatoza - član porodice
 • 10% popusta na Genetski panel za karcinom pluća (EGFR,ALK,ROS,PD-L1),PCR I IHH
 • 10% popusta na STD 1 Neisseria gonorrhoeae PCR (bris,urin,semena tečnost)
 • 10% popusta na HPV tipizacija sa virusnim opterećenjem, PCR
 • 10% popusta na HPV tipizacija - visokorizični tipovi, PCR
 • 10% popusta na HPV tipizacija - nisko i visokorizični tipovi, PCR
 • 10% popusta na HPV tipizacija - niskorizični tipovi, PCR
 • 10% popusta na STD 1 Ureaplasma urealyticum PCR (bris,urin,semena tečnost)
 • 10% popusta na STD 2 - Bilo koja dva navedena patogena PCR (bris/urin/semena tečnost)
 • 10% popusta na STD 3 - Bilo koja tri navedena patogena PCR (bris/urin/semena tečnost)
 • 10% popusta na STD 4 - Bilo koja četiri navedena patogena PCR (bris/urin/semena tečnost)
 • 10% popusta na STD 5- Bilo kojih pet navedenih patogena, PCR (bris/urin/semena tečnost)
 • 10% popusta na Faktori trombofilije (MTHFR I i II, Faktor V, F2/protrombin, ATIII, PAI-1,Faktor XIII)
 • 10% popusta na Faktor trombofilije - MTHFR - C677T
 • 10% popusta na Faktor trombofilije - MTHFR - A1298C
 • 10% popusta na Faktor trombofilije - F5/Factor V
 • 10% popusta na Faktor trombofilije - F2/Factor II
 • 10% popusta na Faktor trombofilije - ATIII/SERPINC1
 • 10% popusta na Faktor trombofilije - PAI-1/SERPINE1
 • 10% popusta na Faktori trombofilije - FXIII/Faktor XIII
 • 10% popusta na Nutrigenetika
 • 10% popusta na Laktozna intolerancija, PCR
 • 10% popusta na JAK 2 V617F mutacija- kvalitativno -PCR
 • 10% popusta na STD1- Ureaplasma parvum PCR ( brisa/urin/semena tečnost)
 • 10% popusta na STD1- Mycoplasma genitalium PCR ( brisa/urin/semena tečnost)
 • 10% popusta na STD1- Mycoplasma hominis PCR ( brisa/urin/semena tečnost)
 • 10% popusta na STD1- Trichomonas vaginalis PCR ( brisa/urin/semena tečnost)
 • 10% popusta na STD1- Treponema pallidum PCR ( brisa/urin/semena tečnost)
 • 10% popusta na STD6- Bilo kojih šest navedenih patogena PCR ( brisa/urin/semena tečnost)
 • 10% popusta na STD7- M.genitalium, M.hominis, N.gonorrhoeae, T. vaginalis,U.parvum, U.urealyticum,C.trachomatis, PCR ( brisa/urin/semena tečnost)
 • 10% popusta na STD8- M.genitalium, M.hominis, N.gonorrhoeae, T. vaginalis,U.parvum, U.urealyticum,C.trachomatis,T.pallidumPCR ( brisa/urin/semena tečnost)
 • 10% popusta na Chlamydia trachomatis PCR (bris,urin,semena tečnost)
 • 10% popusta na HPV + STD 2, PCR (2 brisa/urin/semena tečnost)
 • 10% popusta na HPV + STD 3, PCR (2 brisa/urin/semena tečnost)
 • 10% popusta na HPV + STD 4, PCR (2 brisa/urin/semena tečnost)
 • 10% popusta na HPV + STD 5, PCR (2 brisa/urin/semena tečnost)


Galerija

Kontakt

Telefon: +38113 830040

Email: office@beo-lab.rs

Adresa: Abraševićeva 64, Vršac

Sajt: https://www.beo-lab.rs/

MeDis Card & App d.o.o. 2024

Izrada: Studio Herc